İSG ve Çevre Politikası

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, insanın doğaya olan davranış özensizliğine koşut olarak gelişen çevre kirliliği, şu anda tüm dünyada ortak ve evrensel bir sorun durumuna gelmiştir. Söz konusu sorun, kısaca, insan-doğa ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Konuya “doğa bilinci” ile bakıldığında, insanın ya da daha geniş anlamda canlının, yaşam gereksinimleri ile ilgili olmasına karşın,  çevre ile ilgili olmayan bir tek konu bulunamaz. Bu gerçeğin kavranması durumunda; tüm canlı yaşamının sürekliliği için, ekolojik dengenin korunması zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıktığı ve bütün sorumluluğun, beyin gücü ile en üstün canlı olan insana yüklendiği görülebilir. Özetle, tüm dünya ülkelerinin, bu evrensel sorunun çözümü adına, uygulamada birbirlerine ve doğaya destek ve yardım sağlamaları gerekliliği anlaşılacaktır.

Böyle bir genellemeden özele geçildiğinde ve her kuruluşun yapması gerektiği üzere, etkinliklerimizi yürütürken; tüm çalışanlar adına, çalışma ortamında ve dışında, tedarikçiler, müşteriler, ziyaretçiler ve etkilenebilecek diğer insanlar için, güvenli ortam oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla, kuruluşumuz bünyesinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili gereken etkinlikler planlanmakta, uygulanmakta, kontrol edilmekte, ölçülmekte ve sürekliliğin sağlanması için çalışmalar sürmektedir.

Bu kapsamda, ORAKA İNŞAAT olarak; müşteri odaklı yaklaşımız ve çevreye karşı olan duyarlılığımız, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konsepti ile bütünleştirilip, insan kaynağının da önemi vurgulanarak, kuruluşumuz bünyesinde, Çevre, İSG ve Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 9001 standartlarını kapsayan mevcut sistemimizin, tüm bölüm ve bireyler anlamında anlaşılması ve bütün bunların bilincinde olunması bağlamında çalışmalarımız sürmektedir.